Oppgjør tegning

 

Gjennomføring av oppgjør mot vederlag ved overdragelse av
fast eiendom er å anse som eiendomsmegling. Det rammes
derfor av eiendomsmeglingsloven, hvilket medfører at det kun er eiendomsmeglere, eller advokater som har stilt særskilt sikkerhet,
som lovlig kan gjennomføre slike oppgjør. Disse omtales som «oppgjørsmegler».


Til gjennomføring av oppgjør med håndtering av kontrakter,
dokumenter, tinglysinger og all formalia ved eiendomsoverdragelsen,
har vi valgt advokat Håkon Omdal, org.nr. 916 487 703
med adresse Rådhusveien 2, 4640 Søgne, tlf. 410 07 800


Alle kostnader herved dekkes av selger.

Følg oss:

Følg oss Facebook

Ljoslandshytta AS

Nedregardsvegen 3
4540 Åseral

Kontakt

Salve Ljosland, tlf: 909 30 125
Epost: post@ljoslandshytta.no 

Firmainfo

Orgnr: 987660368
Vipps: 90930125


Innhold © Ljoslandshytta AS. Webdesign ©2024 Web Norge.