For Åseral gjelder følgende:

Overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn (Åseral) ble tatt i bruk februar 2021. Dette medfører dårlig is på Nåvatn og ferdsel på magasinet vinterstid frarådes.

Isforholdene på Skjerkevatn (Åseral) har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes!

Det tappes fra Storevatn fram mot stenging før påske. Dette påvirker isforholdene i osen ut fra Krokvatn, nedover Grunnalonæ, Upsetjønn, Fisketjønn og Grytåna negativt. Så vær OBS! i dette vassdraget.

Regulerte vann i Åseral 16022024

 

 

Noen steder kan isen henge i løse lufta, så selv om det er tykk is, kan den slå sprekker og være farlig å gå på. Det kan være sprekker langs land på grunn av nedtapping, sier Karl Espen Mølmen, beredskapsleder og leder for drift og vedlikehold i Å Energi Vannkraft.

Dette er ifølge ham et vedvarende problem, og et farevarsel de sender ut årlig.

– Vi går ut med dette hvert år på denne tida av året. I regulerte vann blir det en del vannstandsendring, sier Mølmen.

Det er utrygt langs kantene, ved bekkeos (hvor en bekk renner ut av eller ut i vann) og inntak/utløp til dammer og kraftstasjoner. Mye snø kan noen steder også dekke over råker og bekker, står det i pressemeldingen.

Les hele artikkelen Fædrelandsvennens isvarsel fra Å Energi

 

 
Følg oss:

Følg oss Facebook

Ljoslandshytta AS

Nedregardsvegen 3
4540 Åseral

Kontakt

Salve Ljosland, tlf: 909 30 125
Epost: post@ljoslandshytta.no 

Firmainfo

Orgnr: 987660368
Vipps: 90930125


Innhold © Ljoslandshytta AS. Webdesign ©2024 Web Norge.