vinterhead2

Artikkelvisninger
593772

 

Kvernevatn Aust, fem delfelt fra B1 til B5

Reguleringsplanen for Kvernevatn Aust på Ljosland i Åseral ble endelig godkjent av Åseral Kommune den 30. mai i 2005. Av de 80 tomtene i delfeltet B1, nå kalt Bergehomman, ble over halvparten revet bort i løpet av kort tid.

Området er sentralt beliggende i utkanten av Farvatn Nord-feltet som ble bygd ut rundt tusenårsskiftet. Hele planen strekker seg innover mot Kvernevassdammen og har elementer som leilighetsbygg, service/aktivitetssenter med overnatting, servering og bade- og fiskemuligheter i seg.

Bergehomman

B1 Bergehomman intoBergehommani reguleringsplanen felt B1, er det fremdeles mulig å sikre seg en koselig tomt i et rolig og lunt område med gode klimatiske forhold. Området er ensidig gunstig i forhold til sol med varierende utsiktsforhold. De østligste områdene er klimatisk lunere uten å miste solforhold.

Feltet er knyttet til fjell-løypene via en transportløype som strekker seg fra det østligste ytterpunktet og inn til Grønlitjønn-området. Løypene sikrer minimal krysning av stikkveier og er også egnet for en kortere tur.

 

B1 oversikt

 

Reguleringsplanen for Bergehomman består av 80 frittliggende eiertomter med et snittareale på ca. 750 m²

Feltet ble delvis utsolgt fra 2005 til 2007, men det er fremdels noen fine tomter i prisklasser fra drøyt. 500 000 kroner

Klik på kart over felt B1, Bergehomman. Se tomteliste her!

 

 

Venatjønntunet,

som er det foreløpige navnet på delfeltet B2, ligger i sørhellinga innover mot dam Kvernevatn. Området er regulert til konsentrert bebyggelse og foreløpig foreligger skisserte planer om åtte bygg à fire leiligheter beliggende på flatmarka og åtte terrasserte bygg à åtte leiligheter oppetter fjellsida i nord.

 

Grønlihøgda

Delfeltet B3, Grønlihøgda, ble ferdigstilt like før finanskrisen inntraff. Det var ikke til å unngå at også tomtesalget her, i likhet med eiendomssalg på resten av kloden, ble kraftig rammet. Nå i 2013 kan man likevel se tilbake på en del salg og ca. 30% av tomtene er solgt ut. Her er byggeområdene opp til 765 m.o.h. og ligger varierende til i forhold til vær og vind.

Masseuttaket som også har fått navnet Grønligrend, B4 på reguleringskartet, skal planeres i varierte høyder og bebygges med en blanding av leilighetsbygg og frittliggende hytter. Det er et leit sår i terrenget slik det ligger nå, men et nødvendig onde som vi ikke ønsker å beholde lenger enn nødvendig. Heldigvis er det meste skult vinterstid hvor mange benytte nettopp denne inngangsporten til fjellturer vestover.

B5 er det tekniske navnet på næringsområdet vest for masseuttaket. Det vises som blått felt på reguleringskartet. Den ca. 14 da. store parsellen har fått det foreløpige navnet Grønlisæter. Her er det avsatt plass til næringsvirksomhet inneholdende varme senger45, servicesenter og servering, mm. Områden rundt Grønlitjønn skal tilrettelegges som et nærmiljøaktivitets-område hvor barn og eldre og besøkende med bevegelseshemninger skal ivaretas spesielt.

Oversikt over felt B1, Bergehomman. Se tomteliste her!

 

 

face-plakat

Våre anbefalte leverandører:

Lavvologo hvit25092013

Utleielavvoer fra lavvo-sør 

terrengtransport

HYTTELEVERANDØREN 

Eikås hytte og hus logo

  Eikenhytter-logo-200x100 2

 

 _____________________________

 

 landskapsentreprenorene

__________________

_____________________________

Hva skjer på

minne-logo-250x74

_____________________

 

_____________________

Finn din tur 

________________________________

 

Lefser, flatbrød o.a.  
Tørr bjørkeved  
Avgifter og gebyrer  
   
   


AVSTANDER til Ljosland 
Oslo 385 km
Arendal 195 km
Kristiansand 114 km
Mandal 102 km
Stavanger 229 km 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter Del på LinkedIn Del på MySpace

Webløsning ©2012-15 av Salit